Concello de Narón
21/07/18 11:11:03

Identificación


Para acceder á zona privada debe identificarse mediante Certificado Dixital.

Advertencia legal

AVISO:

PARA PODER ACHEGAR DOCUMENTACIÓN OU REALIZAR A SINATURA ELECTRÓNICA NESTA SEDE É NECESARIO QUE O NAVEGADOR UTILIZADO PERMITA A EXECUCIÓN DE JAVA. POR ESTE MOTIVO NON É POSIBLE REALIZAR ESTAS OPERACIÓNS DENDE O NAVEGADOR CHROME OU FIREFOX (DENDE A VERSIÓN 52 EN ADIANTE). DEBERÁ UTILIZAR FIREFOX VERSIÓN ESR OU OUTRO NAVEGADOR QUE PERMITA A EXECUCIÓN DE JAVA PARA ESTAS OPERACIÓNS. DESCULPE AS MOLESTIAS.

  1. Informámolo/a de que se lle solicitarán datos de carácter persoal para poder realizar a tramitación ou consulta solicitada. Estes datos serán incorporados a un ficheiro informatizado propiedade do Concello de Narón cumprindo coas condicións de seguridade e confidencialidade esixidas pola lexislación vixente en cada caso.

  2. O Concello de Narón garante a confidencialidade no tratamento dos datos de carácter persoal que se solicitan, así como a implementación das medidas, tanto de orde técnica como organizativa, que garanten a súa seguridade.

  3. Así mesmo, infórmase da posibilidade de exercitar o seu dereito de acceso, cancelación, rectificación e oposición, establecidos na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal.

  4. As persoas interesadas poderán exercitar ante a unidade municipal de Organización, os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición, nos termos establecidos pola lei indicada, acreditando a súa identidade no Concello de Narón, Praza de Galicia s./n. 15570 Narón (A Coruña). Así mesmo, a unidade tramitadora resérvase a posibilidade de solicitar calquera tipo de documentación complementaria para a correcta xestión do trámite solicitado, en virtude do establecido no art.º 11 do RD 1720/2007.

   
 
Concello de Narón - Aviso legal