Concello de Narón
08/12/22 23:07:04
Sede electrónica

SEDE ELETRÓNICA DO CONCELLO DE NARÓN


Na exposición de motivos da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (em adiante LPACAP), sinálase que, no entorno actual, a tramitación electrónica non pode ser ainda unha forma especial de xestión dos procedementos, senón que debe constituir a actuación habitual das administracións; porque unha administración sen papel baseada nun funcionamento íntegramente electrónico non só serve mellor aos principios de eficacia e eficiencia al aforrar custos a cidadáns e empresas, senón que tamén reforza as garantías dos interesados.

Dende este espazo e en cumprimento das previsións legais vixentes en materia de procedemento administrativo trátase de converter ao Concello de Narón nun lugar accesible para a cidadanía, que permita mellorar as relacións das persoas coa administración e converternos nun lugar accesible e orientado á satisfacción das necesidades dos usuarios.

Dende a sede electrónica facilítase información dos trámites municipais e habilítase a súa tramitación telemática, dunha forma sinxela e segura, facilitándolles ás persoas o exercicio dos seus dereitos e o cumprimento dos seus deberes, eliminando as barreiras que limitan o acceso á información e aforrando visitas presenciais ás instalacións do concello. Por todo iso desenvolveuse a sede electrónica dende onde se poderá acceder á información acerca dos distintos procedementos que forman parte do catálogo e á descarga das solicitudes, coa posibilidade de cubrilas dende o teu propio ordenador.

A través da mesma, poderase acceder á información acerca dos distintos procedementos que forman parte do catálogo municipal, á descarga das solicitudes, coa posibilidade de cumprimentalas desde o seu propio computador, e mesmo acceder ao rexistro electrónico, onde se poderán presentar as solicitudes 24 horas ao día, 7 días á semana, pasando a realizarse devandito asento á primeira hora do seguinte día hábil.

NOTA DE SEGURIDADE: A sede electrónica é totalmente segura e utiliza un certificado emitido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre que garante a confidencialidade e autenticidade dos datos e contidos que se proporcionan e intercambian con esta. Ao acceder á sede electrónica do Concello de Narón poden aparecer as seguintes alertas de seguridade en función do navegador que utilice:

IMPORTANTE: Se recibe algunha destas alertas de seguridade, acceda ás seguintes Instrucións de configuración

Acceso a norma de creación da sede electrónica do Concello de Narón

   
 
Concello de Narón - Aviso legal